Kontakt Vinařství Horáček

Sklep č. 17, ul. Horní

Družstevní 732, 691 03 Rakvice
+420 737 309 893
info@vinarstvihoracek.cz
vinarstvihoracek.cz

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, 120 00 Praha 2, Štěpánská 15.Email: adr@coi.cz Web: www.coi.cz/informace-o-adr/